Türkmenaragatnaşyk agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk hem-de ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşik yglan edýär.

Ýazylan 02.01.2024

Türkmenaragatnaşyk agentligi Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli sowgatlyk hem-de ýubileý poçta markalarynyň şekil taslamalaryny taýýarlamak üçin döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Gatnaşyjylar eserleriniň asyl nusgalaryny Aşgabat şäheriniň Mäti Köse köçesiniň 16-njy jaý salgysyna şeýle hem elektron poçtasyna: turkmenpost@sanly.tm iberip bilerler. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 93-00-13 we 075

Biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, haýyş edýäris, biz bilen habarlaşyn.