Gatnaşyklar | Türkmen hemrasy

Resminama

Taslamany başlamak üçin şul resminamany ýükle hem-de dolduryp görkezilen email salgylaryň birine ýolla

Skype

Bize skaýpda ýazyň

Skype id:
Sales Turkmenhemrasy

Salgysy

Türkmenistan,
Aşgabat ş.,
köçe Seýdi, j.10a

Bize jaň ediň

Tel: +993 12 92-18-36

Faks: +993 12 92-18-31

HABARLAŞMAL ÜÇIN