“TürkmenTEL 2023” konferensiýa we sergisi geçiriler

Ýazylan 19.10.2023

“TurkmenTEL 2023”, iki günlük konferensiýa we sergisi geçiriler.
Türkmenistanyň Türkmenaragatnaşyk agentligi tarapyndan TürkmenTEL konferensiýasy we sergisi täze tehnologiýalary ara alyp maslahatlaşyp aragatnaşygy ýeňilleşdirer we hyzmatdaşlyga höweslendirer.
​Maslahat maksatnamasy halkara hyzmatdaşlygy we maýa goýumlary, sanlaşdyrmak, birikmek, hemra tehnologiýasy we kiberhowpsuzlyk meselelerine gönükdiriler.

Biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat almak isleseňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, haýyş edýäris, biz bilen habarlaşyn.