Täze aýdym-saz tele we radio ýaýlymy TürkmenÄlem52.0E-de

Ýazylan 17.11.2021

“Türkmen Hemrasy” ÝGPJ, Netradio Network SAS bilen ýaýlym hyzmatlaryny bermek barada şertnama baglaşdy. Netijede, iň oňat aýdym-saz teleýaýlymlaryndan biri bolan Tzik we örän gyzykly radio kanaly NetRadio "TürkmenÄlem52.0E" aragatnaşyk hemrasy arkaly ýokary hilli ýaýlyma berlip başlady.

Eger-de siz, biziň hyzmatlarymyz barada giňişleýin bilmek isleseňiz ýa-da sizde soraglar ýüze çykan bolsa, onda haýyş edýäs, biz bilen habarlaşyn.